Tarieven

Aan beschermingsbewind zijn kosten verbonden. Hier zijn wij graag transparant in.

De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de overheid.

 

Moet ik deze bedragen zelf betalen?

Wanneer u niet in staat bent om deze tarieven te betalen kunt u mogelijk aanspraak maken op bijzondere bijstand. Dit is afhankelijk van de hoogte van uw inkomsten.

Een persoon

   Vergoeding (Inclusief BTW)  Met problematische schulden
 Intake  € 628, 47  € 628,47
 Jaar  € 1.335,48  € 1.728,24
 Eindrekening & Verantwoording  € 235,71  € 235,71

Echtpaar / Samenwonend

 

Vergoeding

(Inclusief BTW)

Beiden Standaard

Eén partner met

problematische schulden

Twee partners met

problematische schulden

Intake € 754,19 € 754,19 € 754,19 € 754,19
Jaar € 754,19 € 1.602,65 € 1.838,23 € 2.073,94
Eindrekening & Verantwoording  € 282,78 € 282,78 € 282,78 € 282,78

* Van een twee persoonshuishouden is sprake als de personen in kwestie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of op andere wijze een economische eenheid vormen

Overige tarieven

  Vergoeding (Inclusief BTW)
Ontruiming € 392,77
PGB € 589,15
Verkoop woning € 392,77
 Verhuizing € 392,77

Griffierecht

Wanneer u een aanvraag tot onderbewindstelling indient bij de Rechtbank brengen zij u een bedrag van € 79,- in rekening aan griffiekosten. Wanneer u niet in staat bent om het griffierecht te betalen kunt u mogelijk ook voor het griffierecht aanspraak maken op bijzondere bijstand.