Wie altijd over geld tobt, kan niet meer denken

NRC Handelsblad, 1 april  2017

Wie altijd over geld tobt, kan niet meer denken. Mensen die zwaar in de schulden zitten worden anders geholpen dan eerst. Gemeenten zien nu in dat schuldenstress de ‘eigen kracht’ van inwoners drastisch kan beperken.