Tarieven

Aan beschermingsbewind zijn kosten verbonden. Hier zijn wij graag transparant in. De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de overheid.

Moet ik deze bedragen zelf betalen?

Wanneer u niet in staat bent om deze tarieven te betalen kunt u mogelijk aanspraak maken op bijzondere bijstand. Dit is afhankelijk van de hoogte van uw inkomsten.

Tarieven 2020, inclusief BTW

Een persoon

 

Intake eenmalig
Per maand
Eindrekening & Verantwoording

Zonder schulden

€ 657,03
€ 116,26
€ 246,84

Met problematische schulden

€ 657,03
€ 150,44
€ 246,84

Echtpaar / Samenwonend

 

Intake eenmalig
Per maand
Eindrekening & Verantwoording

Beiden Zonder Schulden

€ 787,71
€ 139,55
€ 296,45

Eén partner met problematische schulden

€ 787,71
€ 160,02
€ 296,45

Twee partners met problematische schulden

€ 787,71
€ 180,49
€ 296,45

* Van een twee persoonshuishouden is sprake als de personen in kwestie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of op andere wijze een economische eenheid vormen.

Overige tarieven

 

Ontruiming/Verkoop/Verhuizing
PGB per maand

Vergoeding (Inclusief BTW)

€ 410,19
€ 51,22

Griffierecht

Wanneer u een aanvraag tot onderbewindstelling indient bij de Rechtbank brengen zij u een bedrag van € 81,- in rekening aan griffiekosten. Wanneer u niet in staat bent om het griffierecht te betalen kunt u mogelijk ook voor het griffierecht aanspraak maken op bijzondere bijstand.

Neem contact op

Heeft u schulden of bent u lichamelijk of psychisch niet in staat om voor uw financiën te zorgen? Jansen Bewindvoering helpt u graag.