Tarieven

Aan testamentair bewind zijn kosten verbonden. 

 

Op grond van de wet komt een testamentair bewindvoerder jaarlijks 1% van het vermogen toe. 

Professioneel testamentair bewind brengt echter een voor de beroepsgroep gebruikelijk loon met zich mee.