Tarieven

Aan beschermingsbewind zijn kosten verbonden. Hier zijn wij graag transparant in. De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de overheid.

Moet ik deze bedragen zelf betalen?

Wanneer u niet in staat bent om deze tarieven te betalen kunt u mogelijk aanspraak maken op bijzondere bijstand. Dit is afhankelijk van de hoogte van uw inkomsten.

Tarieven 2024, inclusief BTW

Een persoon

 

Intake eenmalig
Per maand
Eindrekening & Verantwoording

Zonder Schulden

€ 751,41
€ 133,10
€ 281,93

Met problematische Schulden

€ 751,41
€ 172,12
€ 281,93

Echtpaar / Samenwonend

 

Intake eenmalig
Per maand
Eindrekening & Verantwoording

Beiden Zonder Schulden

€ 901,45
€ 159,52
€ 338,80

Eén partner met problematische schulden

€ 901,45
€ 183,11
€ 338,80

Twee partners met problematische schulden

€ 901,45
€ 206,51
€ 338,80

* Van een twee persoonshuishouden is sprake als de personen in kwestie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of op andere wijze een economische eenheid vormen.

Overige tarieven

 

Ontruiming/Verkoop/Verhuizing
PGB per jaar

Vergoeding (Inclusief BTW)

€ 469,48
€ 704,22

Griffierecht

Wanneer u een aanvraag tot onderbewindstelling indient bij de Rechtbank brengen zij u een bedrag van € 87,- in rekening aan griffiekosten. Wanneer u niet in staat bent om het griffierecht te betalen kunt u mogelijk ook voor het griffierecht aanspraak maken op bijzondere bijstand.

Neem contact op

Heeft u schulden of bent u lichamelijk of psychisch niet in staat om voor uw financiën te zorgen? Jansen Bewindvoering helpt u graag.