Testamentair Bewind door Jansen Bewindvoering

Testamentair Bewind

Wilt u dat bij uw overlijden (een deel van) uw erfenis door een ander wordt beheerd dan diegene aan wie u schenkt? Omdat rechthebbende niet in staat is om dit zelf te beheren? Bijvoorbeeld omdat diegene nog minderjarig is? Of omdat deze persoon daar geestelijk niet toe in staat is?

U kunt er dan voor kiezen om in uw testament te bepalen dat (dit deel van) uw erfenis wordt beheerd door een testamentair bewindvoerder. U kunt er dan voor kiezen om een familielid als testamentair bewindvoerder aan te stellen of Jansen Bewindvoering in uw testament aan te wijzen als bewindvoerder.

Wanneer testamentair bewind?

Er zijn meerdere redenen om in uw testament op te  nemen dat (een deel van) uw erfenis door een testamentair bewindvoerder dient te worden beheerd bij uw overlijden:

U bent gescheiden en heeft minderjarige kinderen. Bij uw overlijden gaat de erfenis naar uw minderjarige kinderen. Omdat uw kinderen minderjarig zijn zij handelingsonbekwaam en zal uw ex partner de erfenis namens uw kinderen beheren. Uw ex partner heeft echter een ander uitgave patroon dan u wenst en u bent bang dat de erfenis door uw ex partner niet goed beheerd zal worden.

Of diegene aan wie u schenkt is geestelijk niet in staat om uw schenking zelfstandig te beheren, of er is sprake van een verslaving/verkwisting.

Hoe wordt testamentair bewind geregeld?

Zoals de naam het al zegt wordt testamentair bewind geregeld middels een testament. In uw testament dient bepaald te zijn dat u (een deel van) uw erfenis door een testamentair bewindvoerder wilt laten beheren. U dient dit dus voor uw overlijden te regelen. Wanneer dit niet in uw testament bepaald is, kan er geen testamentair bewind worden ingesteld.

Wat moet ik in mijn testament opnemen?

Uw testament zal u samen met een notaris opmaken. Wanneer u testamentair bewind wilt vastleggen zal de notaris u hierover kunnen adviseren. Onderstaand enkele aandachtspunten waarover u dient na te denken?

 • Welke goederen / erfdeel willen ik onder testamentair bewind laten stellen?
 • Wat is het doel van het bewind? Dient de bewindvoerder maandelijks een bedrag uit te keren? Mag het belegd worden? Gebruik voor de aanschaf van een woning? Is voor de kosten van een studie te betalen?
 • Wat is de duur van het bewind? Wanneer eindigt deze? Bereiken van een bepaalde leeftijd?
 • Ten laste van alle rechthebbende/erfgenamen? Of alleen een bepaald persoon?
 • Wie wilt u als bewindvoerder aanstellen? Wilt u eventueel een vervanger aanstellen mocht de eerst genoemde bewindvoerder bij uw overlijden zijn taak weigeren of tzt zijn taken niet meer kunnen uitvoeren?
 • Wat wordt de beloning van de bewindvoerder?
 • Moet er verantwoording afgelegd worden? Hoe vaak, jaarlijks? En aan wie? Een minderjarige zal de verantwoording namelijk niet begrijpen.

Wat is hoogte van de beloning van de bewindvoerder?

Wettelijk is bepaald dat de beloning van een professioneel testamentair bewindvoerder is bepaald op 1% van het vermogen aan het einde van kalenderjaar.

Hier kan echter in het testament van worden afgeweken Bijvoorbeeld door een vast bedrag af te spreken of een uurloon. Het is handig om dit vooraf met de beoogd  testamentair bewindvoerder af te spreken. Een testamentair bewindvoerder kan wanneer de situatie intreed waaronder het testamentair bewind zou ingaan namelijk nog zijn taak weigeren.

Veel gestelde vragen over testamentair bewind;

Ik heb een erfenis ontvangen en nu blijkt dat er in het testament is bepaald dat mijn erfdeel beheerd dient te worden door een testamentair bewindvoerder. Wat kan ik doen?

 1. U kunt de kantonrechter vragen om de voorwaarden in het testament (de bewindsregels) te wijzigen. Bijvoorbeeld om te zorgen dat u meer bevoegdheden heeft. U dient dan aan te tonen dat de situatie ten tijde van het opmaken van het testament en de situatie zoals nu is gewijzigd. Er hebben zich omstandigheden voorgedaan die ten tijde van het opmaken van het testament niet voorzien waren.
 2. U kunt de kantonrechter vragen om het bewind op te heffen. Dit kan pas vanaf 5 jaar na het overlijden en u dient aan te tonen dat u inmiddels in staat bent om de erfenis zelfstandig op verantwoorde wijze kunt beheren.

Er is een testamentair bewindvoerder aangewezen, maar ik ben het niet eens met zijn taken of ik wil eigenlijk een andere bewindvoerder. Wat kan ik doen?

 1. U wilt geen toestemming verlenen voor handelingen waarvoor de bewindvoerder uw toestemming nodig heeft. Echter kan de bewindvoerder dan aan de kantonrechter vervangende toestemming vragen.
 2. U kunt de kantonrechter vragen om de voorwaarden in het testament (de bewindsregels) te wijzigen. Bijvoorbeeld om te zorgen dat u meer bevoegdheden heeft. U dient dan aan te tonen dat de situatie ten tijde van het opmaken van het testament en de situatie zoals nu is gewijzigd. Er hebben zich omstandigheden voorgedaan die ten tijde van het opmaken van het testament niet voorzien waren.
 3. U kunt de kantonrechter om ontslag van de huidige bewindvoerder vragen en tevens het verzoek indienen om een andere bewindvoerder aan te stellen.

Neem hier contact op

Neem contact op

Heeft u schulden of bent u lichamelijk of psychisch niet in staat om voor uw financiën te zorgen? Jansen Bewindvoering helpt u graag.