Beschermingsbewind door Jansen Bewindvoering

Beschermingsbewind

Als je niet in staat bent om zelf je financiële zaken te regelen dan is het mogelijk om je goederen (bijvoorbeeld je inkomsten of je huis) onder bewind te laten stellen. Jijzelf, je familie of een verwijzende instantie kan hiervoor een verzoek indienen bij de rechtbank. U mag aangeven wie de bewindvoering gaat uitvoeren en kunt Jansen Bewindvoering voordragen als bewindvoerder.

Dit filmpje geeft u uitleg over bewindvoering: https://www.youtube.com/watch?v=8KiUnVwg84c

Jansen Bewindvoering is gezien de jarenlange ervaring als gerechtsdeurwaarder gespecialiseerd in problematische schulden. Uiteraard zijn wij u ook graag in andere situaties van dienst.

Neem hier contact op

Ik wil onder bewind gesteld worden. Hoe verloopt dat?

1. Telefonisch kennismakingsgesprek (geheel vrijblijvend).
Wanneer u denkt dat bewindvoering voor u een oplossing biedt, neemt u geheel vrijblijvend contact met ons op. Telefonisch zullen we dan kort met elkaar kennismaken, de situatie, en de verwachtingen over en weer bespreken. Indien gewenst zal er een vervolgafspraak gemaakt worden voor een huisbezoek.

2. Huisbezoek
Voorafgaand aan het huisbezoek wordt u gevraagd wat huiswerk te doen, zodat tijdens het huisbezoek het verzoek tot onderbewindstelling ingevuld kan worden. Vanaf dit moment begint de samenwerking tussen u en Jansen Bewindvoering.

3. Indienen verzoekschrift
Wanneer alle stukken compleet zijn, wordt het verzoekschrift ingediend bij de rechtbank.

4. Zitting Kantonrechter
Mogelijk dat de rechter u eerst wilt zien en spreken alvorens hij beslist op uw verzoek om onderbewindstelling. Vaak wil de rechter u nog wat vragen stellen. Meestal vraagt de rechter hoe het gaat, wat de verwachtingen zijn. Ook wordt de aard en de hoogte van de schulden besproken.

5. Beschikking onderbewindstelling
Wanneer de rechter het bewind uitspreekt, legt hij dit formeel vast in een beschikking.

6. Aanvang Bewind
Zodra de beschikking is ontvangen, start het bewind en kunnen we samen werken aan een financieel stabiele toekomst.

Bewindvoering is samen werken aan financiële stabiliteit

Aanvang Bewind

Wanneer de beschikking is ontvangen zullen de volgende stappen genomen worden:

  1. Openen beheer- en leefgeld rekening bij de bank
  2. Inventariseren inkomsten / uitgaven
  3. Betalen vaste lasten
  4. Inventariseren schulden
  5. Beschermen beslagvrije voet
  6. Schulden regelen (evt in samenwerking met schuldhulpverlening)
  7. Overzicht en stabiliteit creëren.

Meer informatie

Meer informatie over bewindvoering vindt u op de website van de rechtspraak.

Meer informatie over schulden vindt u op de website van SchuldInfo.

Neem contact op

Heeft u schulden of bent u lichamelijk of psychisch niet in staat om voor uw financiën te zorgen? Jansen Bewindvoering helpt u graag.