Tarieven

Aan inkomensbeheer zijn kosten verbonden. Hier zijn wij graag transparant in.

Moet ik deze bedragen zelf betalen?

Over het algemeen dient u deze kosten zelf te betalen. Slechts in uitzonderlijk gevallen is het mogelijk om voor de kosten van inkomensbeheer bijzondere bijstand aan te vragen.

Een persoon

 

Intake
Jaar
Jaarbedrag omgerekend per maand
Beëindiging

Inkomensbeheer Afloscapaciteit

€ 348,12
€ 562,31
€ 46,86
€ 100,42

Inkomensbeheer Vaste Lasten

€348,12
€ 883,74
€ 73,65
€ 100,42

Inkomensbeheer Volledig (zonder problematische schulden)

€ 348,12
€ 940,38
€ 78,37
€ 100,42

Inkomensbeheer Volledig (met problematische schulden)

€ 348,12
€ 1365,76
€ 113,81
€ 100,42

Genoemde bedragen zijn INCLUSIEF 21% BTW en worden jaarlijks geïndexeerd

Echtpaar / Samenwonend

 

Intake
Jaar
Jaarbedrag omgerekend per maand
Beëindiging

Inkomensbeheer Afloscapaciteit

€ 348,12
€ 562,31
€ 46,86
€ 100,42

Inkomensbeheer Vaste Lasten

€ 348,12
€ 883,74
€ 73,65
€ 100,42

Inkomensbeheer Volledig (zonder problematische schulden)

€ 348,12
€ 1.044,33
€ 87,00
€ 100,42

Inkomensbeheer Volledig (met problematische schulden)

€ 348,12
€ 1.446,10
€ 120,51
€ 100,42

Genoemde bedragen zijn INCLUSIEF 21% BTW en worden jaarlijks geïndexeerd

* Van een twee persoonshuishouden is sprake als de personen in kwestie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of op andere wijze een economische eenheid vormen.

Overige tarieven

 

Uurtarief
Belastingaangifte Box 1

Vergoeding (Inclusief BTW)

€ 87,03
€ 87,03

Neem contact op

Heeft u schulden of bent u lichamelijk of psychisch niet in staat om voor uw financiën te zorgen? Jansen Bewindvoering helpt u graag.