Wat is het verschil tussen Beschermingsbewind & Inkomensbeheer?

Beschermingsbewind

 • Bij beschermingsbewind neemt de kantonrechter het besluit of het nodig is dat iemand onder bewind wordt gesteld.
 • De duur van het beschermingsbewind wordt door de rechter bepaald. Bij problematische schulden is dat vijf jaar.
 • De bewindvoerder is volledig verantwoordelijk voor de onder bewind staande goederen.
 • Bij beschermingsbewind kunt u in een register vermeld worden waardoor u beschermd wordt tegen nieuwe schulden.
 • Bij beschermingsbewind dient de bewindvoerder ervoor te zorgen dat u optimaal gebruik maakt van alle voorzieningen zodat uw inkomen maximaal is.
 • De bewindvoerder zorgt ook voor uw belastingaangifte.

Inkomensbeheer

 • Bij inkomensbeheer komt er geen toetsing van een rechter aan te pas. U sluit een overeenkomst met Jansen Bewindvoering. Daarnaast tekent u een machtiging waarbij u Jansen Bewindvoering de bevoegdheid geeft om namens u uw inkomsten en uitgaven te beheren
 • De duur van het inkomensbeheer bepaalt u zelf. Dit wordt vastgelegd in de overeenkomst. Meestal wordt een termijn van drie jaar overeengekomen. Er geldt echter wel een opzegtermijn.
 • U blijft zelf verantwoordelijk voor uw inkomsten en uitgaven.
 • U bent bij inkomensbeheer niet beschermd tegen nieuwe schulden.
 • Bij inkomensbeheer is afhankelijk van uw gekozen pakket welke werkzaamheden de beheerder voor u zal verrichten.

Bij inkomens beheer heeft u meer verantwoordelijkheden en de mogelijkheid om zelf beslissingen te nemen in overleg met uw budgetbeheerder. Bij inkomensbeheer (als u kiest voor pakket volledig) krijgt u advies over eventuele voorzieningen, mogelijk extra inkomen en bezuinigingen. Echter dient u dit bij inkomensbeheer zelf te regelen en bent u o.a. zelf verantwoordelijk voor het verzorgen van uw belastingaangifte, aanvragen toeslagen, kwijtscheldingsverzoeken, declaraties onkosten. Bij bewindvoering is uw bewindvoerder hier allemaal verantwoordelijk voor en zal dit namens u verzorgen. 

Neem hier contact op

Neem contact op

Heeft u schulden of bent u lichamelijk of psychisch niet in staat om voor uw financiën te zorgen? Jansen Bewindvoering helpt u graag.