Samenwerking Gemeente Arnhem & Menzis

Minder boetes, goede verzekering en na drie jaar schuldenvrij

Mensen met een bijstandsuitkering die een schuld hebben bij hun zorgverzekeraar, kunnen in aanmerking komen voor de Regeling Uitstroom Bronheffing (RUB). Door de regeling hoeven deelnemende inwoners niet langer een hoge boete te betalen aan het Centraal Administratie Kantoor en wordt de schuld daadwerkelijk afgelost. Daardoor kunnen die inwoners zich weer aanvullend verzekeren en wordt de zorgtoeslag niet langer ingehouden op hun uitkering (bronheffing). Arnhem is één van de eerste gemeenten die deze regeling uitvoert. Uit een evaluatie blijkt dat de regeling succesvol is.