Betalingsregeling naast loonbeslag

Wanneer er beslag ligt op jouw inkomen wordt bepaald welk bedrag jij maandelijks mag houden  (de beslagvrije voet) en welk bedrag maandelijks aan de beslaglegger moet worden overgemaakt. Als je meerdere schulden hebt dan kan het zijn dat de ene schuldeiser/ deurwaarder  beslag op jouw inkomsten heeft gelegd  en de andere schuldeiser / deurwaarder niet. Soms probeert de schuldeiser / deurwaarder die geen beslag op jouw inkomen heeft gelegd een regeling met jou te treffen, ondanks dat er al beslag op jouw inkomen is gelegd door een andere deurwaarder. Wanneer er al beslag op jouw inkomen ligt en je daarnaast ook nog een betalingsregeling dient te betalen, dan heb je in de maand minder dan de beslagvrije voet te besteden.

De Kamer voor gerechtsdeurwaarders heeft het afdwingen van een betalingsregeling terwijl er ook beslag ligt op jouw inkomen veroordeeld.  De deurwaarder dient zich terughoudend op te stellen, mag geen oneigenlijke druk uitoefenen en mag zich niet achter de opdrachtgever verschuilen. De beslagvrije voet moet het bestaansminimum garanderen. De debiteur ertoe bewegen om een deel van dit bestaansminimum te gebruiken om een schuld af te lossen, staat hiermee op gespannen voet.

Een betalingsregeling afdwingen onder de beslagvrije voet wordt terecht veroordeeld. De deurwaarder heeft nog wel als alternatief om te dagvaarden en ook beslag te leggen op het inkomen zodat hij vervolgens kan mee delen in het loonbeslag. Dit is gezien de kosten ook niet gewenst.

Lees meer op https://www.schuldenkleinhouden.nl/index.php?id=25&tx_news_pi1%5Bnews%5D=19&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=77edae16b488d438bb51390917a9f750