Zorgverzekeraar, CAK, CJIB, Deurwaarder.. HELP! Aan wie betaal ik nu wat?

Wanneer u een achterstand bij de zorgverzekeraar heeft, kunt u te maken krijgen met verschillende instanties..

Zorgverzekaar, CAK, CJIB, Deurwaarder. Maar aan wie betaald u nu wat?

Bent u ook het overzicht kwijt? Onderstaand een heldere uitleg van het juridisch loket. 

 

Mijn zorgverzekeraar

Uw maandelijkse zorgpremie moet u aan uw zorgverzekeraar betalen. Heeft u een maand uw premie niet betaald? Dan moet u de achterstand aan uw zorgverzekeraar betalen. Vraag om een betalingsregeling als het terugbetalen niet in één keer lukt.

Betaalt u de premie niet en spreekt u geen betalingsregeling af? Dan kan uw zorgverzekeraar een incassobureau of deurwaarder inschakelen. De kosten voor het incassobureau of de deurwaarder moet u ook betalen. Vraag dus op tijd om een betalingsregeling.

Eigen risico

Bovenop de zorgpremie betaalt u verplicht eigen risico. Dit is het deel van de zorgkosten dat u zelf moet betalen. In 2019 is het eigen risico € 385.

Kunt u het eigen risico niet in één keer betalen? Vraag uw zorgverzekeraar om een betalingsregeling.

CAK

Heeft u meer dan 6 maanden uw zorgpremie niet betaald? Dan wordt u als wanbetaler aangemeld bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK). U betaalt dan uw premie aan het CAK in plaats van aan uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u iedere maand een (bestuursrechtelijke) boete, totdat u geen betalingsachterstand meer heeft.

De premie en de boete vormen samen de bestuursrechtelijke premie. In 2019 is de bestuursrechtelijke premie € 138,50.

Omdat u de lopende zorgpremie aan het CAK moet betalen, blijft u verzekerd voor zorgkosten. Eigen risico voor zorg of medicijnen betaalt u aan uw eigen zorgverzekeraar.

Bronheffing

Krijgt u loon of een uitkering? Dan wordt de bestuursrechtelijke premie op uw inkomen ingehouden. Dit wordt ‘bronheffing’ genoemd.

Het CAK controleert wie uw werkgever of uitkeringsinstantie is. U krijgt een brief met informatie over de hoogte van de bestuursrechtelijke premie. In de brief staat ook of het CAK gebruik maakt van bronheffing of een acceptgiro.

Zorgtoeslag

Krijgt u zorgtoeslag? Dan wordt uw zorgtoeslag gebruikt om de bestuursrechtelijke premie te betalen. Als uw zorgtoeslag lager is dan € 138,50 ontvangt u van het CAK een acceptgiro voor de rest van het bedrag.

Betalingsregeling

U blijft de bestuursrechtelijke premie betalen totdat u geen betalingsachterstand meer heeft. Met de bestuursrechtelijke premie lost u uw achterstand niet af. De niet-betaalde zorgpremie moet u zelf aan uw zorgverzekeraar of de deurwaarder betalen.

Probeer daarom een betalingsregeling met uw zorgverzekeraar af te spreken. Soms is de zorgverzekeraar bereid om u als wanbetaler af te melden bij het CAK, waardoor u de bestuursrechtelijke premie niet meer hoeft te betalen.

CJIB

Het CJIB int de bestuursrechtelijke premie namens het CAK. Bent u aangemeld als wanbetaler bij het CAK? En heeft u onregelmatig of geen inkomen? Dan ontvangt u een acceptgiro van het CJIB voor de bestuursrechtelijke premie.

Betaalt u niet aan het CJIB? Dan schakelt het CJIB een deurwaarder in. De kosten voor de deurwaarder moet u ook betalen.

Betalingsregeling

U blijft de bestuursrechtelijke premie betalen totdat u geen betalingsachterstand meer heeft. Met de bestuursrechtelijke premie lost u uw achterstand niet af. De niet-betaalde zorgpremie moet u zelf aan uw zorgverzekeraar of de deurwaarder betalen.

Probeer daarom een betalingsregeling met uw zorgverzekeraar af te spreken. Soms is de zorgverzekeraar bereid om u als wanbetaler af te melden bij het CAK, waardoor u de bestuursrechtelijke premie niet meer hoeft te betalen.

De deurwaarder

Uw zorgverzekeraar, CAK en het CJIB kunnen een deurwaarder inschakelen als u niet aan hen betaalt. Hierdoor kan een deurwaarder het volgende innen:

    • de premieachterstand
    • de bestuursrechtelijke premie
    • uw eigen risico

Int een incassobureau of deurwaarder uw schuld? Vraag dan een duidelijke specificatie. Zo kunt u controleren of u niet dubbel betaalt. Heeft de deurwaarder een dwangbevel of een vonnis? Dan kan de deurwaarder ook beslag leggen op uw inkomenbankrekening of inboedel om de schuld te innen. Legt de deurwaarder beslag? Neem dan contact op met een van onze juristen.