Financieel veilig ouder worden? Bestel de informatiebox

Wanneer iemand ouder wordt, is het soms lastig om zelf de financiën te beheren. Regelmatig hoor je dat er financieel misbruik wordt gemaakt van ouderen.

Om financieel misbruik te voorkomen, signaleren, melden en stoppen is er een informatiebox samen gesteld. Deze geeft oa. informatie over

  • bankieren,
  • dementie,
  • nalatenschap,
  • levenstestament
  • curatele, bewind en mentorschap

De box is gratis aan te vragen of te downloaden via https://www.informatieboxfinancieelveiligouderworden.nl/informatiebox